Avkommor / Offsprings

Kull född 2014-07-16 /

Litter born 2014-07-16

Kull född hos /  Litter born at: SE*Rising Red Star

Pappa/Sir: GIC S*Gräddhyllans Vulcanus, NFO n

Mamma/Dame: SE*Rising Red Star's First Lady, NFO f 09 22

9 veckor / 9 weeks

12 veckor / 12 weeks

Caerula, blåspotted hona (NFO a 24)

Aquila, bruntigré-vit hona (NFO n 09 23)