Kull 19 / Litter 19

Född / Born: 2018-02-12

Grekiska alfabetet

S*Gräddhyllans Epsilon

NFO a

1 Vecka / 1 Week

   

   

   

   

Nyfödd / Newborn