På grund av personliga skäl, har jag valt att pausa min uppfödning tills vidare