Färgutfall vid parning

© skogkattslingan.com

Hanens färg

Svart (n) Blå (a) Röd (d) Creme(e) Amber (nt) Light amber (at)
Honans färg
Svart (n) Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Blå (a) Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar & Honor
Blå
Light amber**
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Blå
Light amber**
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar & Honor
Blå
Light amber**
Röd (d) Hanar
Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
**
Light ambersköldpadd***
Creme (e) Hanar
Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Creme
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpad**
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar & Honor
Creme
Hanar
Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Creme
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd<>**
Svartsköldpadd (f) Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Svart
BlåAmber**
Light amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Blåsköldpadd (g) Hanar & Honor
Svart
Blå*
AmberLight amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Blå
Light amber
Hanar

Creme
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Creme
Hanar
Blå
Light amber**
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Blå
Light amber**
Hanar

Creme
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Amber (nt) Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Amber
Light amber*
Hanar & Honor
Amber
Light amber*
Light amber (at) Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar & Honor
Blå
Light amber**
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar
Blå
Light amber**
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Hanar & Honor
Amber
Light amber*
Hanar & Honor
Light amber
Ambersköldpadd (ft) Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Amber
Lightamber*
Hanar

Röd
Creme*
Honor

Ambersköldpadd
Light ambersköldpadd*
Hanar & Honor
Amber
*
Hanar

Röd
Creme*
Honor

Ambersköldpadd
Light ambersköldpadd*
Light ambersköldpadd (gt) Hanar & Honor
Svart
Blå*
AmberLight amber***
Hanar

Röd
Creme*
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Blå
Light amber**
Hanar

Creme
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Hanar & Honor
Röd
Creme*
Hanar
Svart
Blå*
Amber**
Light amber***
Honor
Svartsköldpadd
Blåsköldpadd*
Ambersköldpadd**
Light ambersköldpadd***
Hanar & Honor
Creme
Hanar
Blå
Light amber**
Honor
Blåsköldpadd
Light ambersköldpadd**
Hanar & Honor
Amber
Light amber*
>Creme*
Honor

Ambersköldpadd
Light ambersköldpadd>*
Hanar & Honor
Light amber
Hanar

Creme
Honor

Light ambersköldpadd

Honans färg

Svart (n) Blå (a) Röd (d) Creme(e) Amber (nt) Light amber (at)

Hanens färg

*) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på dilution
**) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på amber
***) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på både dilution och amber

Mönsterutfall

Beteckningarna 21-25 används för att tala om vilket mönster katten har i pälsen. De katter som inte är mönstrade kallas för solida eller nonagouti. En svart katt har alltså en solid färg och är nonagouti. De katter som är mönstrade kallas för agouti. De olika typer av mönster som finns är tabby, tigré, spotted och tickad.
I tabellen nedan har vi utelämnat mönstret tickad då det är ovanligt på Norsk Skogkatt. För att en kattunge ska bli tickad krävs det att ena föräldern är tickad.
 

Hanens mönster

Spotted (24) Tigré (23) Tabby (22) Nonagouti
Honans mönster
Spotted (24) Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Tigré (23) Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Tabby (22) Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Tabby
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Non agouti Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Nonagouti

*) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på tabby
**) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på nonagouti

Silverutfall

Silveranlaget gör att pälsen inte har pigment fullt ut. Vid första anblicken kanske det inte syns att katten är silver, men lyfter man på pälsen så ser man att färgen är vit i pälsbotten. Man säger antingen silver eller smoke, men det är egentligen samma anlag. En agouti-katt (mönstrad) sägs vara silver och en nonagouti sägs vara smoke. Exempelvis är svartsilverigré och svartsmoke egentligen samma färg men där den ena är mönstrad och den andra är nonagouti.
 

Hanen

Nonagouti, ej silver Agouti, ej silver Smoke Silver
Honan
Nonagouti, ej silver Nonagouti, ej silver Agouti, ej silver
Nonagouti, ej silver*
Nonagouti, ej silver
Smoke
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Agouti, ej silver Agouti, ej silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Nonagouti, ej silver*
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Smoke Nonagouti, ej silver
Smoke
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke
Silver
Nonagouti, ej silver
Smoke
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Silver Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver

*) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på nonagouti

Vit och vitfläck

Helvit och vitfläck är helt olika anlag, men vi redovisar dem här i samma tabell. Det är inte riktigt klarlagt hur vitfläcksanlagen nedärvs, hur utfallet blir med de olika vitfläcksmängderna..
 

Hanen

Helvit (w) Färgad med vitt
(01, 02, 03, 09)
Färgad utan vitt
Honan
Helvit (w) Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
(01, 02, 03, 09)
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad utan vitt Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad utan vitt