Vitfläcksindelning

VAN - 01

Mer än 75% vitt. Den idealiska vanteckningen är färgad svans och två färgade fläckar på huvudet, separerade med en vit bläs. Hela magen är vit. Några små fläckar på kroppen eller benen är ok.

Pälsfärg:

Två färgade fält i ansiktet, separerade av en vit bläs. Ett färgat fält börjar på rumpan och slutar vid svanstippen. Inga vita hårstrån får förekomma i den solida färgfälten. Tre små oregelbundet fördelade färgfält får förekomma på kroppen och / eller på benen. Bröst och mage måste vara helt vit. Vita öron med rosa insida är att föredra.

Med agouti: Mönstringen kan vara tabby, tigré, spotted eller ospecificerad. Den registreras under samma EMS-kod *01 21.

Nosspegel:
Solid: Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.

Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

Agouti: Rosa / rosaröd (tegel) omgärdad av samma färg som pälsen.

Trampdynor:

Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.

Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

 

HARLEKIN - 02

 

 

50-75 % vitt. Den idealiska harlekinteckningen har färgade fläckar som är helt omringade av vitt. Oftast är hela undersidan av katten helt vit.

Pälsfärg:

De solida färgade fälten måste täcka minst en fjärdedel men ej mer än halva kroppen. Helst skall de färgade områdena bestå av flera fält som är omgärdade av vitt. Inga vita hårstrån får förekomma i de solida färgfälten.

Med agouti: Mönstringen kan vara tabby, tigré, spotted eller ospecificerad. Den registreras under samma EMS-kod *02 21.

Nosspegel:

Solid: Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.

Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

Agouti: Rosa / rosaröd (tegel) omgärdad av samma färg som pälsen.

Trampdynor:

Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.

Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

BICOLOUR - 03

25-50 % vitt. Den idealiska bicolourteckningen har vitt på benen, bröstet, ansiktet och magen, och man ser att det är en vitfläckskatt från alla håll, dvs uppifrån, underifrån och från sidorna.

Pälsfärg:

De solida färgade fälten måste vara tydligt separerade från varandra, jämna i färgen och harmoniskt fördelade. Åtminstone halva kroppen måste vara färgen men ej mer än tre fjärdedelar, resten är vitt. En vit bläs i ansiktet samt vitt på ryggen är att föredra. Det måste finnas vitt på benen, på bröstet, ansiktet och magen. Inga vita hårstrån får förekomma i de solida färgfälten.

Sköldpadsfärgad: Fläckarna är stora och väl definierade och skall vara fördelade över hela kroppen. Färgen måste vara klar och tydlig. Stora och små fläckar av de två färgerna är tillåtna inom färgfördelningen.

Med agouti: Mönstringen kan vara tabby, tigré, spotted eller tickad och registreras under EMS-kod *03 22, *03 23, *03 24 eller *03 25.

Nosspegel:

Solid: Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.

Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

Agouti: Rosa / rosaröd (tegel) omgärdad av samma färg som pälsen.

Trampdynor:

Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.

Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

OSPECIFICERAD - 09

Ospecificerad mängd vitt, eller mindre än 25%.

Pälsfärg:
Katten kan ha hur lite vitt som helst, till exempel vit bläs, vit medaljong, vitt på magen eller vita tår. Det finns ingen restriktion rörande mängden av vitt eller fördelningen mellan färg / er och vitt.

Nosspegel:
I harmoni med de färgade fläckarna och / eller rosa.

Trampdynor:
I harmoni med de färgade fläckarna och / eller rosa.

© copyright SVERAK http://www.sverak.se/